Wie is Li

Li is kort voor Lisette. Zo werd ik door mijn zusje genoemd toen we klein waren. Het is mijn dichtbijste naam.

bij Barcelona

In mijn land mijmer en droom ik. Dromen zijn voor mij de betovering in de wereld. Op de sporadische momenten dat ik niets weet te antwoorden op een stel je voor vraag, vind ik het leven maar grauw en saai. Ik bedenk de hele dag flarden van verhalen en soms verzamelen die zich tot een verhaal of een tekening.
Als ik op de fiets zit. Dan kijk ik naar boven en zie de vogels vliegen en stel me voor dat ik plotseling ook vleugels krijg. Wat zullen de mensen die achter mij fietsen opkijken! Die vallen waarschijnlijk van hun fiets… Dat wordt een mooi stapeltje gevallen fietsers!  Of ik stel me voor hoe de mensen om me heen naar de wereld kijken. Dat er overal om me heen bubbels zijn waarin hun hele leven zit, met verleden, heden en toekomst. En, welke kleur zullen hun gedachten hebben, en hoe zou de wereld er uit zien als je al die verschillend gekleurde gedachten zou kunnen zien?